skip to Main Content

گروه لوبیا چتریست که زیر آن افراد با تخصص های متفاوت گرد هم امده اند تا جمعی متمرکز نه به صورت سنتی بلکه دیجیتالی خدمات دیجیتال مارکتینگ را به مشتریان ارایه دهند.

ما حدود دو دهه است که در خدمات طراحی سایت و پشتیبانی فعالیت داریم و به مشتریان خصوصی خود سرویس میدهیم با پیشرفت های روز به روز دنیای دیجیتالی خدمات ما نیز بروز شد و برآن شدیم پلی ارتباطی را از طریق لوبیا فراهم کنیم برای مشتریان فعلی و آتی که به راحتی با ما در ارتباط باشند.

برای کیفیت خدمات در مرحله اول اولویت ما محدود به مشتریانی هستند که از تمام خدمات ما استفاده میکنند.

مهم نیست ما و یا شما کجای جهان هستید…

زیرا خدمات در دنیای دیجیتال نیاز به مکان متمرکزی در جای خاصی ندارد شما اگر تخصصی دارید و در هر کجا هستید با ارسال رزومه خود میتوانید با ما در لوبیا همکاری کنید.

Back To Top