سرور های دی ان اس ایران

لیست زیر آخرین و بروز ترین زیر سرورهای دی ان اس عمومی و رایگان ایران است که به طور مداوم بررسی و به روز می شود.

آدرس آی پی مکان برنامه / نسخه قابلیت اطمینان بررسی شده در مالکیت
46.224.1.42 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 99.590163934426% ۹۹/۱۱/۲۴ ۱۴:۳۴:۵۶ مالکیت
31.24.200.4 dns-fw2.baharnet.ir. [NONE] 95.955882352941% ۹۹/۰۶/۲۵ ۱۷:۲۰:۰۵ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.152.10 ns3.iranet.ir. PowerDNS Recursor 4.1.4 (built Aug 31 2018 11:35:40 by buildbot@5c2a07a68304) 100% ۹۹/۱۱/۰۶ ۱۸:۳۷:۲۰ مالکیت
185.51.200.2 dns.shecan.ir. 74.242424242424% ۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۳۸:۳۵ مالکیت
185.20.163.2 9.11.13-RedHat-9.11.13-6.el8_2.1 59.203980099502% ۹۹/۱۱/۲۳ ۱۴:۴۱:۴۸ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.60.210.66 ns1.farzaneganpars.ir. 9.10.3-P4-Debian 96.713615023474% ۹۹/۰۷/۰۹ ۰۶:۳۱:۰۱ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.62.80 ourdns1.tums.ac.ir. SecureNSSDNS 98.947368421053% ۹۹/۱۱/۲۴ ۰۰:۴۱:۴۵ مالکیت
81.163.3.2 ns2.rasanapishtaz.ir. 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.3 51.851851851852% ۹۹/۱۱/۱۳ ۱۹:۴۰:۳۹ مالکیت
5.200.200.200 66.306695464363% ۹۹/۱۱/۲۴ ۱۴:۴۱:۳۳ مالکیت
5.145.112.38 60.702341137124% ۹۹/۱۱/۰۵ ۱۶:۳۸:۲۰ مالکیت
213.176.123.5 dns2.irost.net. 75.289575289575% ۹۹/۱۱/۰۶ ۱۵:۵۷:۳۳ مالکیت
78.157.40.158 53.727506426735% ۹۹/۱۱/۱۷ ۰۱:۴۰:۴۸ مالکیت
185.55.225.25 dns1.begzar.ir. 60.337552742616% ۹۹/۱۱/۱۸ ۰۲:۴۰:۵۹ مالکیت
185.55.226.26 dns2.begzar.ir. 42.857142857143% ۹۹/۱۱/۲۴ ۱۴:۴۴:۲۷ مالکیت
31.24.200.3 dns-fw1.baharnet.ir. Tehran [NONE] 84.320175438596% ۹۹/۱۲/۱۳ ۰۲:۵۰:۰۵ مالکیت
31.24.234.35 ns2.tehran.ir. 94.315245478036% ۹۹/۱۱/۲۴ ۱۴:۴۴:۱۵ مالکیت
31.24.234.37 97.215189873418% ۹۹/۱۱/۲۵ ۰۳:۳۲:۲۵ مالکیت
185.23.131.73 66.168224299065% ۹۹/۱۱/۲۴ ۱۴:۴۴:۱۹ مالکیت
185.161.112.33 fw1.parvazsys.ir. 9.11.3-1ubuntu1.14-Ubuntu 91.575817641229% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۵:۵۸ مالکیت
185.161.112.34 fw2.parvazsys.ir. 9.11.3-1ubuntu1.14-Ubuntu 99.903381642512% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۴:۱۸ مالکیت
185.161.112.38 83.127572016461% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۶:۴۱:۰۰ مالکیت
5.202.100.101 server2.dns.service.pishgaman.net. 100% ۰۰/۰۱/۲۴ ۰۱:۴۵:۰۳ مالکیت
78.38.117.206 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۰:۰۰ مالکیت
91.186.192.3 ns.cyber.ir. 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۰:۱۷ مالکیت
217.219.132.88 91.637323943662% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۸:۴۰:۲۰ مالکیت
217.219.103.5 87.84% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۶:۰۱ مالکیت
176.221.23.252 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۸:۱۵ مالکیت
31.24.234.34 ns1.tehran.ir. 97.12389380531% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۵:۱۴ مالکیت
80.191.209.105 94.144144144144% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۸:۴۶:۵۷ مالکیت
217.219.133.21 53.720693170234% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۷:۲۹ مالکیت
217.218.155.155 recursive2.dci.ir. 9.9.5-9+deb8u4-Debian 53.237410071942% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۸:۴۸:۰۵ مالکیت
78.39.101.186 42.533081285444% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۸:۵۰:۵۱ مالکیت
178.22.122.100 88.245931283906% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۸:۵۰:۵۵ مالکیت
217.218.127.127 recursive1.dci.ir. 79.586563307494% ۰۰/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۸:۴۸ مالکیت