سرور های دی ان اس ایران

لیست زیر آخرین و بروز ترین زیر سرورهای دی ان اس عمومی و رایگان ایران است که به طور مداوم بررسی و به روز می شود.

آدرس آی پی مکان برنامه / نسخه قابلیت اطمینان بررسی شده در مالکیت
31.24.200.4 dns-fw2.baharnet.ir. Tehran [NONE] 84.615384615385% ۰۰/۰۲/۱۶ ۱۷:۵۵:۰۵ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.152.10 ns3.iranet.ir. PowerDNS Recursor 4.1.4 (built Aug 31 2018 11:35:40 by buildbot@5c2a07a68304) 100% ۰۰/۰۷/۱۶ ۱۲:۳۳:۱۱ مالکیت
185.20.163.2 9.11.13-RedHat-9.11.13-6.el8_2.1 84.848484848485% ۰۰/۰۷/۱۷ ۰۱:۳۹:۲۶ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.60.210.66 ns1.farzaneganpars.ir. 9.10.3-P4-Debian 84.848484848485% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۱:۰۰:۴۵ مالکیت
81.163.3.1 ns1.rasanapishtaz.ir. 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.4 100% ۰۰/۰۲/۱۵ ۰۷:۰۰:۴۵ مالکیت
5.200.200.200 85.714285714286% ۰۰/۰۷/۱۸ ۰۶:۴۳:۳۵ مالکیت
46.224.1.43 mail.hiweb.one. Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۰۰/۰۲/۱۵ ۰۷:۰۳:۳۸ مالکیت
82.99.242.155 82.99.242.155.parsonline.net. 100% ۰۰/۰۲/۱۹ ۰۶:۵۸:۲۴ مالکیت
217.219.250.200 95.833333333333% ۰۰/۰۲/۲۱ ۱۱:۰۹:۳۱ مالکیت
217.219.250.202 98.823529411765% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۰:۱۵:۴۶ مالکیت
5.145.112.38 72.631578947368% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۰:۱۵:۴۳ مالکیت
5.145.112.39 95% ۰۰/۰۲/۲۴ ۰۵:۰۹:۴۶ مالکیت
217.219.72.194 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 94.202898550725% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۰:۱۵:۵۸ مالکیت
185.55.225.25 dns1.begzar.ir. 90.441176470588% ۰۰/۰۲/۲۷ ۱۵:۰۰:۱۵ مالکیت
185.55.226.26 dns2.begzar.ir. 100% ۰۰/۰۷/۱۶ ۱۳:۳۸:۵۴ مالکیت
31.24.234.37 97.215189873418% ۹۹/۱۱/۲۵ ۰۳:۳۲:۲۵ مالکیت
185.161.112.33 fw1.parvazsys.ir. 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu 85.781990521327% ۰۰/۰۲/۱۴ ۰۲:۵۵:۰۳ مالکیت
185.161.112.34 fw2.parvazsys.ir. 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu 97.161778618732% ۰۰/۰۲/۱۴ ۰۲:۵۵:۰۳ مالکیت
185.51.200.10 185.51.200.10.shahrad.net. 98.843930635838% ۰۰/۰۲/۱۴ ۰۲:۵۵:۰۳ مالکیت
78.157.40.158 100% ۰۰/۰۷/۱۶ ۱۸:۳۹:۲۵ مالکیت
185.128.139.139 recursive2.dnspro.ir. dnsmasq-2.76 83.125% ۰۰/۰۷/۲۷ ۲۰:۳۱:۳۰ مالکیت
185.231.182.126 100% ۰۰/۰۶/۱۲ ۲۲:۲۳:۲۷ مالکیت
37.152.182.112 38.215102974828% ۰۰/۰۷/۱۹ ۰۵:۳۷:۰۹ مالکیت
46.224.1.42 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۰۰/۰۷/۰۲ ۰۷:۴۷:۳۶ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.62.80 ourdns1.tums.ac.ir. PowerDNS Recursor 4.5.0-alpha0.93.master.g7e5969749 (built Sep 28 2020 12:12:31 by root@12a549363c7c) 100% ۰۰/۰۷/۰۲ ۰۷:۴۷:۴۶ مالکیت
213.176.123.5 dns.irost.net. 100% ۰۰/۰۷/۰۲ ۰۷:۴۸:۰۰ مالکیت
81.163.3.2 irfcp.ir-2.3.163.81.in-addr.arpa. 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.7 100% ۰۰/۰۷/۰۲ ۰۷:۴۸:۰۳ مالکیت
185.83.197.154 100% ۰۰/۰۷/۱۷ ۰۱:۴۵:۲۷ مالکیت
91.99.101.12 91.99.101.12.parsonline.net. 94.805194805195% ۰۰/۰۷/۰۹ ۱۴:۳۲:۰۹ مالکیت
2.188.166.22 84.782608695652% ۰۰/۰۷/۱۸ ۱۹:۴۰:۲۸ مالکیت
185.187.84.15 100% ۰۰/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۲:۲۱ مالکیت
37.156.145.229 Tehran 100% ۰۰/۰۷/۱۰ ۲۳:۳۱:۵۳ مالکیت
185.97.117.187 dnsmasq-pi-hole-2.84 100% ۰۰/۰۷/۱۰ ۰۲:۲۶:۳۹ مالکیت
185.113.59.253 76.331360946746% ۰۰/۰۷/۱۶ ۱۱:۳۱:۱۲ مالکیت
80.191.40.41 100% ۰۰/۰۷/۱۱ ۱۴:۳۲:۰۹ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.73.141 persia.iranet.ir. 9.9.4-RedHat-9.9.4-61.el7_5.1 100% ۰۰/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۶:۲۰ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 91.245.229.1 ns1.kcpcloud.ir. 9.11.20-RedHat-9.11.20-5.el8 96.590909090909% ۰۰/۰۷/۱۶ ۱۱:۳۲:۱۴ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 91.245.229.2 ns2.kcpcloud.ir. 9.11.20-RedHat-9.11.20-5.el8 100% ۰۰/۰۷/۲۶ ۱۵:۴۱:۴۵ مالکیت
185.51.200.50 185.51.200.50.shahrad.net. 99.476439790576% ۰۰/۰۷/۲۲ ۱۲:۳۲:۳۲ مالکیت
37.156.145.21 linux-zone.org. Tehran 9.9.5-9+deb8u4-Debian 100% ۰۰/۰۷/۱۶ ۱۱:۳۲:۲۳ مالکیت
80.75.5.100 88.379204892966% ۰۰/۰۷/۲۶ ۲۰:۳۲:۵۵ مالکیت
217.218.127.117 9.7.3 96.825396825397% ۰۰/۰۷/۲۷ ۱۱:۳۷:۳۸ مالکیت
94.139.190.190 dns.linkpardaz.com. 100% ۰۰/۰۷/۲۴ ۰۰:۰۰:۲۲ مالکیت
77.238.109.196 80% ۰۰/۰۷/۲۷ ۱۸:۳۷:۳۸ مالکیت
37.156.29.27 27.mobinnet.net. 75% ۰۰/۰۷/۲۷ ۱۸:۳۷:۴۵ مالکیت
78.38.117.206 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۰:۰۰ مالکیت
91.186.192.3 ns.cyber.ir. 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۰:۱۷ مالکیت
46.36.105.99 66.666666666667% ۰۰/۰۷/۰۶ ۲۱:۴۱:۲۷ مالکیت
31.24.234.34 ns1.tehran.ir. 62.899262899263% ۰۰/۰۷/۱۲ ۱۶:۳۱:۳۷ مالکیت
80.191.209.105 80.21978021978% ۰۰/۰۷/۱۲ ۰۹:۴۶:۰۳ مالکیت
85.185.157.2 84.58262350937% ۰۰/۰۷/۲۷ ۲۰:۳۹:۱۰ مالکیت
178.22.122.100 87.156593406593% ۰۰/۰۷/۲۷ ۲۰:۳۸:۲۵ مالکیت