سرور های دی ان اس ایران

لیست زیر آخرین و بروز ترین زیر سرورهای دی ان اس عمومی و رایگان ایران است که به طور مداوم بررسی و به روز می شود.

آدرس آی پی مکان برنامه / نسخه قابلیت اطمینان بررسی شده در مالکیت
31.24.200.4 dns-fw2.baharnet.ir. Tehran [NONE] 84.615384615385% ۰۰/۰۲/۱۶ ۱۷:۵۵:۰۵ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.152.10 ns3.iranet.ir. PowerDNS Recursor 4.1.4 (built Aug 31 2018 11:35:40 by buildbot@5c2a07a68304) 100% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۷:۵۷:۳۶ مالکیت
185.51.200.2 dns.shecan.ir. 95.907928388747% ۰۰/۰۲/۲۸ ۰۷:۱۵:۴۵ مالکیت
185.20.163.2 9.11.13-RedHat-9.11.13-6.el8_2.1 74.779541446208% ۰۰/۰۲/۲۸ ۰۲:۱۸:۰۹ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.60.210.66 ns1.farzaneganpars.ir. 9.10.3-P4-Debian 84.848484848485% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۱:۰۰:۴۵ مالکیت
81.163.3.1 ns1.rasanapishtaz.ir. 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.4 100% ۰۰/۰۲/۱۵ ۰۷:۰۰:۴۵ مالکیت
5.200.200.200 97.557666214383% ۰۰/۰۲/۳۰ ۱۵:۱۵:۵۸ مالکیت
46.224.1.43 mail.hiweb.one. Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۰۰/۰۲/۱۵ ۰۷:۰۳:۳۸ مالکیت
82.99.242.155 82.99.242.155.parsonline.net. 100% ۰۰/۰۲/۱۹ ۰۶:۵۸:۲۴ مالکیت
217.219.250.200 95.833333333333% ۰۰/۰۲/۲۱ ۱۱:۰۹:۳۱ مالکیت
217.219.250.202 98.823529411765% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۰:۱۵:۴۶ مالکیت
5.145.112.38 72.631578947368% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۰:۱۵:۴۳ مالکیت
5.145.112.39 95% ۰۰/۰۲/۲۴ ۰۵:۰۹:۴۶ مالکیت
217.219.72.194 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 94.202898550725% ۰۰/۰۲/۲۴ ۱۰:۱۵:۵۸ مالکیت
185.55.225.25 dns1.begzar.ir. 90.441176470588% ۰۰/۰۲/۲۷ ۱۵:۰۰:۱۵ مالکیت
185.55.226.26 dns2.begzar.ir. 88.479262672811% ۰۰/۰۲/۳۰ ۱۶:۱۶:۰۹ مالکیت
31.24.234.37 97.215189873418% ۹۹/۱۱/۲۵ ۰۳:۳۲:۲۵ مالکیت
185.23.131.73 88.571428571429% ۰۰/۰۲/۳۰ ۱۶:۱۶:۰۰ مالکیت
185.161.112.33 fw1.parvazsys.ir. 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu 85.781990521327% ۰۰/۰۲/۱۴ ۰۲:۵۵:۰۳ مالکیت
185.161.112.34 fw2.parvazsys.ir. 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu 97.161778618732% ۰۰/۰۲/۱۴ ۰۲:۵۵:۰۳ مالکیت
185.51.200.10 185.51.200.10.shahrad.net. 98.843930635838% ۰۰/۰۲/۱۴ ۰۲:۵۵:۰۳ مالکیت
78.38.117.206 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۰:۰۰ مالکیت
91.186.192.3 ns.cyber.ir. 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۰:۱۷ مالکیت
176.221.23.252 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 50% ۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰:۳۸:۱۵ مالکیت