دانلود و نصب رایگان پلاگین های پولی و پریمیوم

افزونه‌ها و قالب‌های اورجینال پریمیوم وردپرس

لیست به‌روز از افزونه‌ها و قالب‌های وردپرس موجود در بانک فایل لوبیا

تمامی فایل‌های ارائه شده در این بخش اورجینال و بدون دستکاری هستند. فایل‌های ترجمه و ویرایش شده برای سرویس‌های ایرانی در این لیست قرار ندارند. برای دانلود و نصب فایل مورد نظر بر روی سایت خود، با پشتیبانی لوبیا تماس بگیرید. توجه: فقط سایت‌هایی که پشتیبانی آن‌ها با تیم لوبیا انجام می‌شود، از این امکان برخوردار هستند.
دانلود رایگان Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.29

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.29 را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.29

دانلود رایگان Elementor Pro 3.20.3

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Elementor Pro 3.20.3 را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Elementor Pro 3.20.3

دانلود رایگان Cleanor – Cleaning Services Elementor Pro Template Kit

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Cleanor – Cleaning Services Elementor Pro Template Kit را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Cleanor – Cleaning Services Elementor Pro Template Kit

دانلود رایگان Alexais – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Alexais – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Alexais – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit

دانلود رایگان Creato – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Creato – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Creato – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit

دانلود رایگان Creativio – Blogger & Entrepreneurs Elementor Template Kit

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Creativio – Blogger & Entrepreneurs Elementor Template Kit را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Creativio – Blogger & Entrepreneurs Elementor Template Kit

دانلود رایگان Coffino – Funeral Home Services & Cremation Elementor Pro Template Kit

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Coffino – Funeral Home Services & Cremation Elementor Pro Template Kit را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Coffino – Funeral Home Services & Cremation Elementor Pro Template Kit

دانلود رایگان Clocki – Watch Store Elementor Pro Template Kit

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Clocki – Watch Store Elementor Pro Template Kit را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Clocki – Watch Store Elementor Pro Template Kit

دانلود رایگان Dynamic Content for Elementor 2.13.8

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی Dynamic Content for Elementor 2.13.8 را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود Dynamic Content for Elementor 2.13.8

دانلود رایگان JetBooking For Elementor 3.3.1

مشتریان لوبیا می‌توانند فایل بروزرسانی JetBooking For Elementor 3.3.1 را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین، در صورت نیاز، می‌توانند درخواست نصب آن را به پشتیبانی لوبیا بدهند.

دانلود JetBooking For Elementor 3.3.1